123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 01.07.11

Wyruszamy do miasta około godz. dziewiątej. Mamy już telefoniczną informację w sprawie Masai Mara z pierwszej (tej „mrocznej”) firmy, możemy więc iść do Victora i sprawdzić, która z ofert będzie ostatecznie lepsza.

Po drodze mijamy Kościół Anglikański pw Wszystkich Świętych:

 

 

W Kościele Wszystkich Świętych w Nairobi.

Po dojściu do centrum miasta rozdzielamy się – ja z Markiem i Jackiem idziemy do Victora, pozostali mają „czas wolny” na zwiedzanie Nairobi.

Victor obniżył nieco cenę, więc ostatecznie decydujemy się u niego na następujący plan safari (plan ten spisany jest w języku angielskim ze wszystkimi szczegółami. Każdy punkt był indywidualnie omawiany i w razie wątpliwości doprecyzowywany. Sposób negocjacji i ustalania przebiegu safari jest dla mnie wręcz wzorcowy. My mówimy co nas interesuje, oni przedstawiają nam możliwe warianty i związane z tym koszty):
14.07. Godz. 8.00 wyjazd z Nairobi do Narok. Po drodze zatrzymujemy się na fotografowanie ciekawych miejsc. Nocleg w Narok.
15.07. Przejazd z Narok do obozu Rhino. Po obiedzie wjeżdżamy do rezerwatu, gdzie oglądamy i fotografujemy zawierzęta do wieczora. Nocleg w obozie Rhino.
16.07. Całodniowe safari po Masai Mara aż do rzeki Mara, gdzie zjemy obiad i jeśli będziemy mieli szczęście (tłumaczenie z angielskiego), to zobaczymy migrację dzikich zwierząt.
17.07. Przed śniadaniem, między godz. szóstą, a dziesiątą safari. Po posiłku przejazd do miejscowości Kisii. Samtąd wypad do przetwórni steatytu. Nocleg w Kisii.
18.07. Po śniadaniu jedziemy do Kisumu, gdzie zwiedzamy Impala sanctuary i Kibuye Market (największe targowisko w Afryce).
19.07. Rano przejażdżka łodziami w poszukiwaniu hipopotamów. Po obiedzie przejazd do miejscowości Bondo, gdzie nocujemy.
20.07. Cały dzień jesteśmy w Bondo.
21.07. Jesteśmy w Bondo na plaży Usengi.
22.07. Jedziemy do Eldoret. Zwiedzanie Eldoret.
23.07. Z Eldoret jedziemy do Kerio Valley oglądać dolinę rzeki Kerio. Na noc wracamy do Eldoret.
24.07. Jedziemy nad Lake Nakuru (jezioro, nad którym żyją flamingi).
25.07. Rano jedziemy oglądać flamingi. Po obiedzie wracamy do Nairobi.

Taki jest plan, mam nadzieję, że uda się go zrealizować bez przeszkód. Umawiamy się również z Victorem, że następnego dnia rano podstawi pod nasze schronisko matatu, które zawiezie nas razem z naszymi bagażami do Kisasi.

Od Victora idziemy do Felixa. Felix przedstawia nam ofertę – za około 100 tys. szylingów dostaniemy trzy kompletne stanowiska składające się z laptopa, drukarki i modemu internetowego. Zgadzamy się na tę ofertę i umawiamy się, że sprzęt będzie gotowy do odebrania na następny dzień rano.

Ok! Wszystko załatwione. Dzwonię do Ewy i umawiamy się, że spotkamy się w parku Uhuru, gdzie chwilę odpoczniemy i razem wrócimy do schroniska. Po chwili jesteśmy w parku. Dziewczyny mówią mi, że czekając na nas obserwowały marabuty, które gdzieś tu niedaleko lądowały i wypatrzyły w ten sposób łączkę za płotem, na której jest właśnie lądowisko tych ptaków:

 

 

 

Marabuty w parku Uhuru. Nairobi. Kenia.

Mniej więcej koło godziny szesnastej tą samą drogą co wczoraj, piechotą, ruszyliśmy do schroniska. W schronisku niestety nadal nie było Jacka plecaka, ale za to zjedliśmy solidny posiłek, po czym zabraliśmy się za pakowanie naszych rzeczy. Przygotowując bagaże do samolotu musieliśmy uwzględniać wymogi linii lotniczych (co do wagi i wymiarów), teraz przepakowaliśmy torby tak, by było łatwo je pakować do samochodu.

Ponieważ wyjazd do Kisasi ma nastąpić następnego dnia rano – po spakowaniu się poszliśmy spać.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games