123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Komentarze


Strona główna

24-06-2011, godz: 07.51
Jestem bardzo ciekawy co będzie dalej się działo w tegorocznej wyprawie. Śledzić będę z Ciekawością.
kpl

10-07-2011, godz: 09.34
Ewo,
do twarzy Ci z tym wielbłądem. Powodzenia, trzymam kciuki.
Ewa


Środa, 29.06.11

03-07-2011, godz: 10.25
Nareszcie!!!!jakiś znak życia:-)Przeczytałam tę pierwszą relację z zapartym tchem. Buziaki dla WAS WSZYSTKICH :-) i usmiechy dla AFRYKI :-)
Beata

03-07-2011, godz: 13.03
Nareszcie pierwsze relacje. Nie mogłem się oderwać od czytania. Czekam z niecierpliwością na następne wieści co słychać w Afryce !!!
Krzysztof

17-07-2011, godz: 13.13
Cześć Krysia. witam resztę ekipy. Robicie świetną robotę. Zdjęcia są cudowne a przyroda zachwycająca. Nie mogę się doczekać dalszych relacji. Pozdrawiam
Aśka

Czwartek, 30.06.11

08-12-2011, godz: 03.35
co szukalem, dzieki
Suiseaciess

Niedziela, 03.07.11

12-07-2011, godz: 21.29
Lessa też twarzowe! Dzieci na zdjęciu cudne ! Pozdrawiam, trzymam kciuki za wyprawę i czekam na dalsze relacje. Mam nadzieję, że się ukażą pomimo Waszego zmęczenia.
Ewa Wieliczko

13-07-2011, godz: 11.24
Oczywiście w dalszym ciągu oglądam - jakoś z jeszcze większym
zainteresowaniem ! Trzymam kciuki za powodzenie wyprawy do
końca! Hmmmmm - to wszystko musi mieć swój specjalny urok - bo
to widać
Andrzej

Środa, 06.07.11

20-07-2011, godz: 11.59
hmmmm - oglądam, oglądam z wielka sympatią !
Tutaj w dalszym ciągu nie ma rewolucji ! Po egzaminach, sporo
chętnych, cisza głęboko wakacyjna! Pozdrowienia !
andrzej

22-07-2011, godz: 15.48
Buziaczki dla Pani Ewy od Piotrusia i Jego mamusi, dla pozostałych członków ekspedycji pozdrowienia :). Piotruś tęskni i czeka!
Beata i Piotruś K.

Niedziela, 10.07.11

02-08-2011, godz: 12.56
Nareszcie :-) kino kenijskie:-) Film instruktażowy rewelacja ale moją uwagę skupiła "ulica" kenijska. Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy dziennika.:-)
Beata Was

02-08-2011, godz: 14.07
Cieszę się, że się podoba, jednak materiały nagrane w takich warunkach - to "surówka". Trzeba to oczyścić, wystabilizować, zmontować, stąd trochę czasu to zajmuje. Proszę o cierpliwość.
Stefan

Środa, 13.07.11

05-08-2011, godz: 22.25
Samo życie, bogactwo i bieda....
Beata Was

02-02-2016, godz: 21.17
Ten wikłacz to Baglafecht Weaver czyli wikłacz złotolicy


Wtorek, 19.07.11

02-02-2016, godz: 21.13
Czapla nadobna ( nie afrykańska bo jest takze w Polsce )


Środa, 20.07.11

02-02-2016, godz: 21.14
Ten wikłacz to Northern Brown-throated weaver


Czwartek, 21.07.11

08-12-2011, godz: 15.16
Dzieki za ciekawe informacje
ATmollill

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games