123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 26.07.11

Zostały nam dwa dni pobytu w Nairobi. W planie są dwa punkty: zwiedzić Archiwum Narodowe i wydać pieniądze na upominki. A pozostały czas mamy zamiar spędzić chodząc ulicami miasta licząc na to, że może uda się zobaczyć i sfotografować coś ciekawego. Ruszamy po śniadaniu, koło godziny dziesiątej. Jedzie z nami Dorin, żeby pokazać nam jak dojechać do centrum.

Zakupy robimy w Zanzibarze – sklepie, który „odkryłem” w zeszłym roku. Wyszliśmy zadowoleni – w miarę tanio, duży wybór, miła obsługa. Ale Dorin prowadzi nas jeszcze do innego sklepu. Tam ponoć ma być jeszcze ciekawiej :-).

Ze sklepów udajemy się na spacer ulicami Nairobi. Dumą Kenijczyków jest Kenyatta International Conference Centre (Międzynarodowe Centrum Konferencyjne im. Jomo Kenyatty). Mamy ochotę je zwiedzić. Przed budynkiem fotografuję pomnik prezydenta:


 

Pomnik prezydenta J. Kenyatty. Nairobi. Kenia.

Sam budynek prezentuje się tak:

 

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne im. J. Kenyatty. Nairobi. Kenia.

Wchodzimy do środka. Przy wejściu jesteśmy kontrolowani tak, jak na lotnisku. Wnętrza robią wrażenia, ale prawdziwym hitem jest platforma widokowa na szczycie ponad stumetrowego budynku, skąd robię panoramę Nairobi:

@
,
-
y
A
{
}
o
 

Widok ze szczytu Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego im. J. Kenyatty. Nairobi. Kenia.


I jeszcze kilka widoczków ze szczytu Centrum:

 

 

Nairobi. Widok ze szczytu Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego im. J. Kenyatty. Kenia.

X

Nairobi. Widok ze szczytu Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego im. J. Kenyatty. Kenia.

Wracamy do domu. Jeszcze kilka zdjęć z jazdy matatu:

 

 

Na ulicach Nairobi. Kenia.

i nie pozostaje nic innego, jak zacząć się pakować.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games